Fructozơ có thể chuyển thành glucozơ trong môi trường nào?

A.

Axit. 

B.

Bazơ.

C.

Trung tính. 

D.

Axit hoặc bazơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bazơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...