$\frac{1}{3}$ số cam trong hình là:

A.

3 quả

B.

4 quả

C.

6 quả

D.

9 quả

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong hình có 9 quả cam. $\frac{1}{3}$ số cam trong hình là: 9 : 3 = 3 (quả cam) Đáp số: 3 quả cam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...