Fomanđehit tác dụng với kiềm đậm đặc như sau: 2HCHO + KOH  HCOOK + CH3OH. Trong phản ứng này:

A.

Fomanđehit chỉ bị oxi hóa.

B.

Fomanđehit chỉ bị khử.

C.

Fomanđehit không bị oxi hóa, không bị khử.

D.

Fomanđehit vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Fomanđehit vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...