Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Can you call me at 7.00, because I leave tomorrow?

A.

Can

B.

at

C.

because

D.

leave

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

leave → am leaving

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...