Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Ms Thuy doesn't mind taking care for disabled children.

A.

doesn't mind

B.

taking

C.

for

D.

disabled

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

for → of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...