Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The use of English ethnic dialects vary from region to region and social group to social group.

A.

The use

B.

vary

C.

from

D.

and

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...