Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The list of the Seven Wonders of the Ancient World is originally compiled around the second century BC.

A.

The list of

B.

is

C.

originally

D.

compiled

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

is → was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...