Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The industry it provides entertainment is called the entertainment industry.

A.

it

B.

is called

C.

entertainment

D.

industry

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

it → that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...