Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We rely on energy to make our lives comfortable, productive but also enjoyable.

A.

rely on

B.

to make

C.

comfortable

D.

but also

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

but also → and

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...