Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I paint almost every day although sometimes I do not have so many time.

A.

almost

B.

although

C.

sometimes

D.

many

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

many → much

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...