Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The Asian Games is regulated by the Olympic Council of Asia under the supervise of the

International Olympic Committee.

A.

is regulated

B.

of Asia

C.

under

D.

supervise

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

supervise → supervision

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...