Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The Asian Games, which also called the ASIAD, is a multi-sport event held every four years

among athletes from all over Asia.

A.

which also called

B.

multi-sport

C.

held

D.

athletes

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

which also called → also called

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...