Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The Asian Games, which also called the ASIAD, is a multi-sport event held every four years

among athletes from all over Asia.

A.

which also called

B.

multi-sport

C.

held

D.

athletes

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...