Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The US’s oil consumption is approximately 21 million barrels a day, howeve production

that is only 6 million barrels a day.

A.

oil consumption

B.

approximately

C.

that is

D.

only

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...