Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The US’s oil consumption is approximately 21 million barrels a day, howeve production

that is only 6 million barrels a day.

A.

oil consumption

B.

approximately

C.

that is

D.

only

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

that is → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...