Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Brent Bishop is the leader of the Sagarmatha Environmental Expedition (SEE), a nonprofit

organization which established to clean Everest.

A.

the leader

B.

a

C.

which established

D.

to clean

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...