Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Brent Bishop is the leader of the Sagarmatha Environmental Expedition (SEE), a nonprofit

organization which established to clean Everest.

A.

the leader

B.

a

C.

which established

D.

to clean

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

which established → established

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...