Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Mobile phones have had a significantly impact on telephone networks.

A.

have had

B.

significantly

C.

on

D.

networks

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

significantly → significant

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...