Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

More and more people are becoming addicted to the Internet and finding it difficult for them

to stop using it.

A.

More and more people

B.

addicted to

C.

finding

D.

stop using

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

finding → find

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...