Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

According to a new study, every 3 months the rate of Internet use increases by 25%, that is substantial.

A.

According to

B.

every 3 months

C.

increases by 25%

D.

that

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...