Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Vietnamese people try to pay off their debts in advance so as to they can be debt-free on Tet.

A.

pay off

B.

in advance

C.

so as to

D.

debt-free

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

so as to → so that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...