Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Friends are those who will multiply our joys, divide our grief and who honesty is inviolable.

A.

those

B.

will multiply

C.

devide

D.

who

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

who → whose

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...