Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

A small international team of musician volunteers who organized private concert for the

children in the National Pediatric Hospital.

A.

A

B.

musician volunteers

C.

who organized

D.

concert

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...