Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

My story has happened about three years ago when I was a student in grade 6.

A.

has happened

B.

ago

C.

when

D.

in grade 6

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...