Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

In my experience, very intelligent people must still make terrible mistakes.

A.

In my experience

B.

very

C.

must still

D.

terrible mistakes

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

must still → can still

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...