Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Many passengers are unbelievably nervously, usually because of a bad experience

in the past.

A.

passengers

B.

nervously

C.

because of

D.

in the past

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nervously → nervous

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...