Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I can say with personal experience that I would rather do any job than be jobless.

A.

with

B.

that

C.

do 

D.

than be jobless

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with → from

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...