Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

True friendship is like sound health; it’s value is seldom known until it is lost.

A.

True friendship

B.

like

C.

it’s value

D.

known

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

it’s value → its value

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...