Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Because of the rain, we weren't able to spend much the day on the beach.

A.

Because of

B.

weren't able

C.

much

D.

on the beach

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

much → much of

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...