Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Please give (up) your seat to an elder or disabled person if they require it.

A.

give (up)

B.

elder

C.

person

D.

require

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...