Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Millions of living animals are shipped around the world each year.

A.

living

B.

are shipped

C.

around the world

D.

each year

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

living → live

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...