Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I can't get into these trousers no more. They're far too small for me.

A.

into

B.

no more

C.

They're

D.

too small

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

no more → any more

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...