Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Blue Whales are now threatened with extinct.

A.

Blue Whales 

B.

are now threatened 

C.

with

D.

extinct

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

extinct → extinction

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...