Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The bill the shop manager sent to him was worth thousands of dollar.

A.

shop manager

B.

sent to

C.

thousands

D.

dollar

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dollar → dollars

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...