Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The ladder which I was standing began to slip.

A.

which

B.

was

C.

began

D.

to slip

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

which → on which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...