Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Neither of the three men knows her name.

A.

Neither

B.

men

C.

knows

D.

her name

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Neither → None

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...