Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It was we that the guide showed round the ancient town.

A.

was

B.

we

C.

guide

D.

ancient town

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

we → us

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...