Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It is believed that there is another world for the death people.

A.

believed

B.

there is

C.

another world

D.

death

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

death → dead

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...