Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It was them that killed the bank manager.

A.

was

B.

them

C.

killed

D.

bank manager

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

them → they

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...