Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It was Linda and Martin that I often go to the cinema with.

A.

was

B.

go

C.

to the cinema

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

was → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...