Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It is under the bed that there are a pair of shoes.

A.

is

B.

under the bed

C.

that

D.

are

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

are → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...