Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

These are the data collecting during our survey trip.

A.

data

B.

collecting

C.

during

D.

our survey trip

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

collecting → collected

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...