Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It were they that built this hotel 2 years ago.

A.

were

B.

they

C.

built

D.

this hotel

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

were → was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...