Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Nutritionists believe what diet affects how one feels physically and emotionally.

A.

Nutritionists

B.

what

C.

how

D.

physically

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...