Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Nutritionists believe what diet affects how one feels physically and emotionally.

A.

Nutritionists

B.

what

C.

how

D.

physically

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

what → that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...