Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Customers are given a 5% discount at the shop which newly opened on our street.

A.

are given 

B.

at the shop

C.

which 

D.

newly

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...