Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Customers are given a 5% discount at the shop which newly opened on our street.

A.

are given 

B.

at the shop

C.

which 

D.

newly

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

which → which was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...