Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The man who name’s Hung gave you this letter.

A.

The man

B.

who

C.

gave

D.

this letter

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

who → whose

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...