Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Magaret Mead studied many different cultures, and she was one of the first anthropologists to photograph hers subjects.

A.

studied

B.

different

C.

to photograph

D.

hers

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

hers → her

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...