Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The work of which she is fed up is to look after the children.

A.

of

B.

fed

C.

to look

D.

after

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

of → with

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...