Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The man with whom my sister is married is a doctor.

A.

with

B.

whom

C.

my sister

D.

is married

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with → to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...