Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

May Day is day when workers in many countries are honored.

A.

May Day

B.

is day

C.

when workers in many countries

D.

are honored

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

is day → is a day

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...