Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

In the United States, people celebrate Mother's Day in the second Sunday in May.

A.

In the United States

B.

people celebrate

C.

Mother's Day

D.

in the second Sunday in May

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in the second Sunday in May → on the second Sunday in May

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...