Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The man told his girl friend that he would be very upset if she refused go there with him.

A.

The man told his girl friend that

B.

he would be very upset

C.

if she

D.

go there with him

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

go there with him → to go there with him

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...