Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

What problems do population explosion cause to the world?

A.

What

B.

problems

C.

do population explosion cause

D.

to the world

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

do population explosion cause → does population explosion cause

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...